Thermische Runaway

Wat is thermische runaway?

Ten eerste, wat is thermische runaway? Thermische runaway in een cel treedt op wanneer de interne temperatuur van de cel hoog genoeg wordt om de elektrolyt, die een organische vloeistof is, te ontsteken. Zodra de elektrolyt ontstoken is, zal het oxide materiaal in de kathode afbreken en zuurstof vrijgeven. Nu heb je in de beschadigde cel brandstof (vloeibare organische elektrolyt) en zuurstof (van de oxiden in de kathode) - ingrediënten voor een brand die zijn eigen zuurstof kan genereren, waardoor het uiterst moeilijk wordt om te blussen.

Beëindiging van Thermische Runaway

Veiligheidssystemen kunnen worden geïnstalleerd in laboratoria of bij productie, in principe overal waar er de mogelijkheid bestaat dat thermische runaway begint. Veiligheidssystemen omvatten gas-/zuurstofontneming en water. Onder de meer voorkomende gas systemen vallen koolstofdioxide, argon of stikstof.

Met deze systemen is het idee om het gebied te overspoelen met gas dat geen zuurstof bevat en het daarom moeilijk maakt voor alles om te verbranden. Het probleem is dat aangezien de beschadigde cel zijn eigen zuurstof zal genereren, deze systemen de celbrand niet zullen doven. De gas systemen kunnen de verspreiding van vuur naar nabijgelegen brandbare materialen (draden, rekken, plastic opbergcontainers, etc.) voorkomen.

Water werkt daarentegen anders. In plaats van zuurstof te ontzeggen aan het vuur, wordt water op de cel aangebracht om de temperatuur van de cel te verlagen. Het doel is om de warmte te verwijderen om ervoor te zorgen dat elektrolyt niet als brandstof verbrandt en er geen verdere zuurstof wordt vrijgegeven. Natuurlijk is een bijkomend voordeel van water dat het ook nabijgelegen materialen zal stoppen van verbranden. Dus water wordt vaak gebruikt, hoewel het een behoorlijke rommel creëert wanneer het op een brandende testopstelling wordt gespoten.

Bron: https://www.electronicdesign.com/power-management/whitepaper/21146115/keysight-technologies-preventing-liion-thermal-runaway-during-batterycell-test

Dompelcontainer elektrische auto

Dompelcontainer elektrische auto

Dit is een voorbeeld van een dompelcontainer voor elektrische auto's.

Deze container is in aanbouw bij Vernooy containers B.V. Tiel.